Legislatie

« Inapoi

CARTEA II - Despre comertul maritim si despre navigatie* - TITLUL III - Despre inrolarea si salariile persoanelor echipajului

Art. 531.- Persoanele ce compun echipajul sunt: capitanul* sau patronul, ofiterii, marinarii si lucratorii indicati in rolul echipajului, format in modul prevazut de regulamente, precum si masinistii, fochistii si toate celelalte persoane functionand sub orice numire in serviciului masinilor la vasele cu abur.
Rolul va arata salariile sau partea de beneficiu datorate persoanelor echipajului. Celelalte conditii ale inrolarii trebuie cuprinse in contractul de inrolare.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 532.- Contractul de inrolare va fi facut prin act scris, legalizat de autoritatea maritima in tara, de cea consulara in strainatate, trecut in registrele oficiului maritim si transcris in registrul vasului.
Daca cineva este inrolat in tara straina, unde nu se afla autoritate consulara romana, contractul va fi transcris numai in registrul vasului.
In orice caz, contractul de inrolare va fi subscris de capitan* si de inrolat; si, daca acesta nu poate sau nu stie subscrie, de doi martori.
Conventiile care nu sunt investite cu aceste formalitati nu au nici o tarie.
Dispozitiile precedente nu sunt obligatorii pentru contractele de inrolare in cazurile prevazute de art. 511.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 533.- Contractul de inrolare enunta, in mod lamurit si precis, durata lui si navigatia in vederea careia se incheie.
In vederea speculatiilor comerciale, destinatia si navigatia pot fi tinute secrete; in asemenea caz insa, echipajul trebuie sa fie incunostintat si sa consimta a fi inrolat in astfel de conditii.
Consimtamantul trebuie exprimat prin act in scris in forma stabilita prin articolul precedent.
Art. 534.- Inrolatul e dator a-si continua serviciul si dupa expirarea termenului inrolarii pana la intoarcerea vasului in tara, la locul destinatiei sale, cu conditia ca intoarcerea sa se faca direct, fara alte intarzieri decat cele neaparate. In acest caz, aceluia caruia s-a prelungit inrolarea are dreptul la o retributie proportionala salariului.
Inrolarea se intelege intotdeauna terminata, desi termenul prevazut in contract nu a expirat, cand vasul s-a intors in tara la locul destinatiei sale dupa ce si-a facut prima calatorie si dupa ce a fost descarcat.
Art. 535.- Daca durata inrolarii nu este fixata, marinarul poate cere parasirea serviciului dupa doi ani de la inrolare, afara de dispozitia prevazuta de articolul precedent. Daca vasul se afla in tara straina si nici s-a dispus, nici s-a inceput calatoria de intoarcere in tara, marinarul, afara de plata salariului ce i se cuvine, mai are dreptul la cheltuielile de intoarcere in patrie, daca capitanul* nu i-ar inlesni alta imbarcare.
Marinarul nu poate cere sa iasa din serviciu intr-un port care nu este cel de destinatie.
Inrolarea pe timp nedeterminat si pentru toate calatoriile ce s-ar intreprinde, nu impiedica pe marinar de a cere dupa doi ani iesirea din serviciu, afara numai daca nu s-a convenit in mod expres ca serviciul sa continue si peste doi ani.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 536. - Dupa expirarea termenului inrolarii, capitanul* va da act scris fiecarei persoane a echipajului, pentru iesirea din serviciu.
Acest act va arata numele si felul vasului, numele si prenumele capitanului*, timpul cat a tinut inrolarea, si va fi inscris in registrul vasului.
Cand, dintr-o cauza oarecare, capitanul* se va afla in neputinta de a scrie insusi actul, el va fi scris, in prezenta sa, de ajutorul sau loctiitorul sau, si subscris de doi martori.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 537.- Capitanul* si persoanele echipajului nu pot, sub nici un cuvant, incarca in contul lor pe vas nici un fel de marfa, fara invoirea proprietarilor si fara sa plateasca navlul, daca nu sunt autorizati a face aceasta prin conditiile inrolarii lor.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 538.- Persoanele echipajului inrolate cu luna au dreptul la salariu din ziua in care sunt inscrise pe rol, daca nu s-a convenit intr-altfel.
Art. 539.- Cand calatoria a fost impiedicata prin faptul proprietarilor, capitanului* sau inchirietorilor, inainte de plecarea vasului, marinarii inrolati pentru calatoria intreaga sau cu luna au dreptul la plata zilelor servite, si ca despagubire, a retine ceea ce au primit inainte. Daca nu li s-a platit nimic inainte, marinarii inrolati cu luna primesc ca despagubire salariul cuvenit pe o luna; cei ce au fost inrolati pentru calatoria intreaga, primesc o suma corespunzatoare salariului pe o luna, facandu-se calculul dupa durata probabila a calatoriei si, daca durata probabila nu trece peste o luna, primesc intreg salariul cu cat s-au invoit.
Cand calatoria este impiedicata dupa plecarea vasului:
1. Marinarii inrolati pentru intreaga calatorie au dreptul la tot salariul conform invoielii;
2. Marinarii inrolati cu luna au dreptul la salariul cuvenit pentru timpul cat au servit, si afara de aceasta inca la o dreapta despagubire in proportie cu salariul cuvenit pentru restul duratei probabile a calatoriei pentru care se inrolasera;
3. Marinarii inrolati pentru calatoria intreaga sau cu luna au inca dreptul la cheltuielile pentru intoarcere la locul de unde a plecat vasul, daca capitanul* sau altul interesat, sau autoritatea competenta, nu le procura imbarcarea pe alt vas cu destinatie pentru acel loc.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 540.- Daca comertul cu locul de destinatie al vasului este interzis, sau daca vasul este oprit printr-un ordin al guvernului inainte de inceperea calatoriei, marinarii nu au dreptul decat la plata zilelor servite pana atunci.
Art. 541.- Daca interzicerea comertului sau oprirea vasului se intampla in cursul calatoriei:
1. In caz de interzicere, marinarii au dreptul la plata salariului pentru timpul cat au servit;
2. In caz de oprire, marinarii inrolati cu luna au dreptul la jumatatea salariului pentru timpul cat tine oprirea, si marinarii inrolati pentru intreaga calatorie au dreptul la salariul cuvenit prin inrolare.
Daca se acorda vreo despagubire pentru interzicere sau pentru oprire, marinarii inrolati cu luna primesc restul salariului; iar cei inrolati pentru intreaga calatorie primesc o adaugire de salariu in proportie cu timpul cat a tinut oprirea; in orice caz, indemnitatea datorata tuturor marinarilor nu va putea trece peste a treia parte din indemnitatea acordata vasului.
Art. 542. - Daca se prelungeste calatoria, suma salariului marinarilor inrolati pentru intreaga calatorie se mareste in proportie cu timpul prelungirii.
Art. 543.- Daca descarcarea vasului se face de bunavoie intr-un loc mai apropiat decat cel aratat in contractul de inchiriere, salariile nu sunt supuse la scadere.
Art. 544.- Marinarii inrolati cu parte la castig sau navlu nu au dreptul la plata zilelor servite, nici la despagubire pentru calatoria impiedicata, intarziata sau prelungita din caz fortuit sau forta majora.
Cand calatoria este impiedicata, intarziata sau prelungita prin faptul incarcatorilor, persoanele echipajului iau parte la despagubirile ce s-ar acorda vasului. Aceste despagubiri sunt impartite intre proprietarii vasului si persoanele echipajului in aceeasi proportie in care s-ar fi impartit intre ei navlul.
Daca impiedicarea provine din faptul capitanului* sau al proprietarilor, ei sunt datori despagubirile cuvenite persoanelor echipajului.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 545.- In caz de pradare, de sfaramare sau de naufragiu cu pierderea intreaga a vasului si a poverii, marinarii nu pot pretinde nici un salariu. Nu sunt insa obligati a restitui ceea ce li s-a dat prin anticipatie.
Art. 546.- Daca se scapa vreo parte a vasului, marinarii inrolati pentru intreaga calatorie sau cu luna sunt platiti pentru timpul servit din ramasitele vasului sau din ceea ce s-a putut scapa de prada.
Daca lucrurile scapate sau redobandite nu ajung, sau daca nu s-a scapat sau redobandit decat povara, ei sunt platiti subsidiar din navlu.
Marinarii inrolati cu participarea la navlu sunt platiti in proportie cu ceea ce s-a castigat din navlu.
Marinarii, in orice conditie inrolati, au dreptul la plata zilelor servite de ei pentru scaparea ramasitelor vasului si lucrurilor inecate.
Art. 547.- Marinarul ce se imbolnaveste in timpul calatoriei sau care este ranit in serviciul vasului primeste salariul; el este cautat si ingrijit cu cheltuielile vasului. Daca este ranit in indeplinirea unui serviciu comandat in interesul vasului si poverii, e cautat si ingrijit cu cheltuielile vasului si poverii.
Cand cautarea sanatatii cere ca marinarul sa fie debarcat, capitanul* va depune la autoritatea consulara a tarii, sau la autoritatea competenta a locului, suma ce se gaseste necesara pentru insanatosire si intoarcere in patrie.
In orice caz, marinarul debarcat nu are dreptul la cheltuieli de cautare a sanatatii si la salariul pentru mai mult de patru luni din ziua debarcarii.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 548.- Daca marinarul e ranit sau se imbolnaveste din greseala sa proprie, sau pe cand se gaseste pe uscat fara autorizare, cheltuielile pentru cautarea sanatatii sunt in sarcina sa; insa capitanul* este dator sa i le inainteze.
Daca marinarul trebuie sa fie debarcat, capitanul* ingrijeste pentru cautarea sanatatii lui si pentru intoarcerea in patrie in modul aratat prin articolul precedent, afara de dreptul la restituire a cheltuielilor inaintate, si salariul nu i se plateste decat pe timpul servit.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 549.- In caz de moarte a marinarului in timpul calatoriei:
1. Daca era inrolat cu luna, salariul ce i se cuvine se datoreste mostenitorilor pana la ziua mortii sale;
2. Daca era inrolat cu calatoria si moare in timpul ducerii sau in portul de destinatie, salariul se datoreste pe jumatate; iar cand moare in timpul intoarcerii, salariul se datoreste intreg;
3. Daca marinarul era inrolat cu parte la castig sau la navlu, i se datoreste partea intreaga, cand moare dupa inceperea calatoriei.
Marinarului mort in apararea vasului, se datoreste intreg salariul pentru toata calatoria, daca vasul a scapat.
Art. 550.- Marinarul prins si facut prizonier pe vas are dreptul la salariu pana in ziua cand a fost prins.
Daca a fost prins si facut prizonier pe cand era trimis pe mare sau pe uscat pentru serviciul vasului, are dreptul la intregul salariu pana in ziua in care si-ar fi indeplinit serviciul. La plata ia parte si marfa incarcata pe vas, daca trimiterea s-a facut si in interesul ei.
Art. 551. - Daca in timpul inrolarii vasul este vandut, persoanele echipajului au dreptul la intoarcerea in patrie cu cheltuielile vasului si plata salariilor.
Art. 552.- Capitanul* poate concedia pe marinar inaintea termenului inrolarii si fara sa fie obligat de a dovedi ca si-a calcat datoriile; dar este dator ca odata cu concediul sa-i inlesneasca si mijloacele necesare pentru intoacerea in patrie.
Marinarul concediat fara cauza binecuvantata, afara de plata pentru serviciul indeplinit, are dreptul si la o indemnitate.
Daca concediul este dat in portul in care s-a facut inrolarea si inaintea plecarii, indemnitatea este egala cu salariul pe o luna. Daca concediul este dat dupa plecare sau intr-un port al tarii, altul decat acela in care s-a facut inrolarea, indemnitatea este egala cu salariul pentru 40 zile. Daca concediul este dat afara din apele tarii, indemnitatea este egala cu salariul pe o luna pe coastele Marii Negre din Europa; pentru 2 luni pe coastele Marii Mediterane si celelalte coaste ale Marii Negre; pentru 4 luni pe orice alte coaste.
In nici unul din cazurile de mai sus, capitanul* nu poate sa pretinda de la proprietarii vasului restituirea indemnitatilor platite, daca concediul nu a fost dat cu consimtamantul lor.
Nici o indemnitate nu se datoreste marinarului concediat inainte de inchiderea rolului echipajului.
* A se vedea nota de la art. 413.
Art. 553.- Persoanele echipajului au dreptul sa fie intretinute pe vas, pana cand li se vor plati salariile sau partea din profit ce li se cuvine.
Art. 554.- In lipsa de conventie contrarie, persoanele echipajului, dupa terminarea inrolarii, sunt datoare a-si continua serviciul pana la ajungerea la destinatie si descarcarea vasului. In schimb, au dreptul la plata si intretinere pentru tot timpul cat servesc dupa expirarea termenului inrolarii.
Daca in timpul carantinei vasul trebuie sa plece pentru o noua calatorie, persoana ce nu voieste a se inrola are dreptul sa fie debarcata in lazaret si platita pana cand vasul va capata libera practica.
Cheltuielile pentru intretinere, carantina si lazaret sunt in sarcina vasului.
Art. 555. - Salariile si castigurile marinarilor nu pot fi cedate nici sechestrate decat pentru alimente datorate dupa lege si pentru datorii catre vas, nascute cu ocazia serviciului pe vas. In primul din aceste cazuri retinerea prin sechestru asupra salariului sau castigului nu poate trece peste a treia parte.
Art. 556.- Dispozitiile privitoare la salariile si ingrijirea marinarilor se aplica si la capitan* sau patron, precum si la ofiteri sau orice alta persoana a echipajului.
* A se vedea nota de la art. 413.